VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Kontrowersje w Nowotworach Neuroendokrynnych - Katowice, 28-29 marca 2014r. - notka prasowa
english version

Polska Sieć Guzów Neuroendokrynnych

Sekcja Naukowa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Szanowni Państwo,

Nowotwory neuroendokrynne (NET) wymagają interdyscyplinarnego podejścia diagnostycznego i leczniczego, z udziałem specjalistów wielu dziedzin medycyny. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie tą problematyką ze względu na pojawienie się nowych metod rozpoznawania i terapii tych nowotworów. Guzy neuroendokrynne są nadal zbyt rzadko rozpoznawane w naszym kraju, sprawiają niejednokrotnie wiele trudności diagnostycznych. Jedynie zintegrowanie wysiłków wielu specjalistów, szczególnie endokrynologii, gastroenterologii, pulmonologii, chirurgii, onkologii i patomorfologii, może ułatwić wdrożenie nowoczesnych metod postępowania z chorymi z NET.

Ideą powołania Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych (PSGN) jest stworzenie ogólnopolskiego forum wymiany wiedzy i doświadczeń, a jednocześnie rozpoczęcie wieloośrodkowej współpracy naukowej w tej dziedzinie w kraju i za granicą.

Głównymi celami działalności PSGN są:

Mam nadzieję, że wszystkie inicjatywy podejmowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych przyczynią się do wyboru najskuteczniejszych sposobów pomocy chorym z NET z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy dzisiejszej medycyny.

Prof. dr hab. n.med. Beata Kos-Kudła
Przewodnicząca Grupy Ekspertów
Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych

Zapraszamy również do odwiedzenia stron:

Strona główna | Regulamin | Członkowie
© Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

Projekt i wykonanie: Ars enigma 2005-2013